Lancering V2-raket te Peenemunde. Logo website. Verzameling Haags Gemeente Archief. Postbus 12600. 2500 DJ  Den Haag.Lanceer- en inslagplaatsen V2platform
MONUMENT

Onthulling V2 informatiebord


Onthulling V2-Informatiebord door burgemeester W.J.Deetman en Jos Borsboom. Foto door W.E.J. Tjeenk Willink. Verzameling W.E.J. Tjeenk Willink, Den Haag.

Onthulling V2-Informatiebord door burgemeester W.J.Deetman en Jos Borsboom. 
Foto door W.E.J. Tjeenk Willink. Verzameling W.E.J. Tjeenk Willink, Den Haag.

ONTHULLING V2-MONUMENT
Op 8 september 2000 is het V2-monument in de vorm van een V2-informatiebord onthuld door burgemeester W.J. Deetman van Den Haag, de dag van de eerste V2-lancering te Wassenaar, 56 jaar geleden. Hiermee is recht gedaan aan een belangrijke historische erfenis uit de Tweede Wereldoorlog van de gemeente Den Haag.
Burgemeester W.J.Deetman is verdiept in de geschiedenis van de V2-raketten. Foto door W.E.J. Tjeenk Willink. Verzameling W.E.J. Tjeenk Willink, Den Haag.
Burgemeester W.J.Deetman is verdiept in de geschiedenis van de V2-raketten.
Foto door W.E.J. Tjeenk Willink. Verzameling W.E.J. Tjeenk Willink, Den Haag.


TEKST VAN HET V2-INFORMATIEBORD BIJ HET MONUMENT "BOMBARDEMENT BEZUIDENHOUT, 3 MAART 1945":

Tweede Wereldoorlog: V2-raketten in Den Haag en bombardement Bezuidenhout, 3 maart 1945

Na de nederlaag bij Stalingrad in 1943 keert het tij voor de troepen van Hitler-Duitsland. Als in juni de Westelijke Geallieerden in Normandië landen, worden de Duitse legers op twee fronten steeds verder teruggedrongen. Met intensieve bombardementen proberen de Geallieerden het moreel van de bezetter verder te breken.


Duitsland vestigt alle hoop op "het ultieme wapen", de V2-raket. De letter V staat voor "Vergeltung" (wraak). Deze V2's worden onder erbarmelijke omstandigheden door duizenden dwangarbeiders in Nordhausen gefabriceerd. De raketten zijn voorzien van springladingen en worden geplaatst op verrijdbare lanceerinrichtingen. Eenmaal in de lucht zijn de raketten met hun verwoestende ladingen niet meer te stoppen. Vanuit het bezette Den Haag en omgeving wordt Londen met V2's bestookt; de raketten richten zware verwoestingen aan en meer dan 2500 Britten laten het leven.

De eerste aanval met V2's vindt plaats op 8 september 1944. In de zeven maanden daarna volgen meer dan duizend lanceringen, steeds vanaf een andere locatie in of rond Den Haag. De Duitsers gebruiken zo de bewoners van Den Haag als levend schild tegen de verwachte luchtacties van de Geallieerden.

Voor de Hagenaars is het zeer angstwekkend om te zien - en te horen - hoe vanuit hun stad de V2's worden afgevuurd. Een groot aantal projectielen valt kort na de lancering terug, brengt zware schade toe aan huizen en straten en kost velen het leven.

Om het lanceren van de raketten zoveel mogelijk te verhinderen zien de Geallieerden zich gedwongen met grote regelmaat aanvoerroutes, opslagplaatsen en lanceerinstallaties te bombarderen. In Den Haag worden de bewoners, die ook al lijden onder de hongerwinter, keer op keer opgeschrikt door het loeien van het luchtalarm.

Het grootste bombardement wordt uitgevoerd op 3 maart 1945. Door een vergissing in de instructie aan de piloten vallen de zware bommen niet op de beoogde doelen, maar op de Haagse woonwijk Bezuidenhout. Meer dan 500 burgers komen om; ruim 400 worden vermist van wie velen nooit worden teruggevonden en meer dan 200 mensen zijn ernstig gewond. Omdat het Bezuidenhout in die tijd zeer dichtbevolkt is, raken naar schatting 30.000 mensen dakloos.
Deze tragedie van de menselijke vergissing staat onuitwisbaar gegrift in de herinnering van veel inwoners van het Bezuidenhout.

Het monument achter u herinnert aan dat bombardement van 3 maart 1945.

 


V2platform

Vergelding

500 Doden Dora Plattegrond

Lanceerplaatsen

Inslagen Bombardement Krantenknipsels Reacties
Monument Borsboom Overlevenden Deetman

© Jos Borsboom