Lancering V2-raket te Peenemunde. Logo website. Verzameling Haags Gemeente Archief. Postbus 12600. 2500 DJ  Den Haag.Lanceer- en inslagplaatsen V2platform
krantenknipsels

Raketalarm,Den Haag als frontstad; Dubbelfocus; "Nu nog een museum voor alles rond de V2"


UIT: DE HAAGSCHE COURANT 2 SEPTEMBER 2000

RAKETALARM,DEN HAAG ALS FRONTSTAD

'Het is een verschrikking de monsters in de nacht midden tussen de huizen te zien opgaan, heel de omtrek verlichtend. Wie denkt zich niet in de ontzettingen, die er te beleven zijn in zulk een 'frontstad' als Den Haag nu is, als het meer dan tien dagen achtereen wordt gebombardeerd? Fel brandende en rokende gebouwen, een stad verstikt van den walm, vluchtende vrouwen en kinderen, de mannen slepend en zeulend met het overblijfsel van de huisraad, dat zij nog uit de chaos proberen te reden. Wat een ellende, wat een noden'. Den Haag als een soort Sarajevo. Dat is de sfeer die dit verslag uit de illegale Trouw ademt.

Oorzaak van de intense ellende in de eerste maanden van 1945 was de Duitse V2-raket die vanuit Den Haag werd gelanceerd. Dat betekende dubbel gevaar voor de stad en haar inwoners: defecte raketten én de bombardementen van de geallieerden, die de 'monsters van de nacht' wilden uitschakelen.

Vrijdag, precies 56 jaar na het begin van de lanceringen, wordt in het Bezuidenhout een informatiebord onthuld, dat uitleg geeft over de V2. Het komt te staan achter het ministerie van sociale zaken, bij het bestaande monument voor het bombardement. Het initiatief hiertoe is genomen door de socioloog Jos Borsboom, wiens ouders in maart '45 op het nippertje aan de dood ontsnapten, toen zij het Bezuidenhout ontvluchtten. De gegevens in dit stuk zijn ontleend aan onderzoek dat Borsboom verrichtte.

RAKETWAPEN
Alleen de cijfers al maken duidelijk hoe zeer Den Haag in de eindfase van de oorlog door het nieuwe raketwapen in de frontlinie kwam te liggen . Van de 1300 op Engeland afgevuurde V2's, kwamen er 1054 uit Den Haag en omstreken. Van die 1054 gingen er 87 de mist in, waarvan er elf in bewoond gebied vielen en explodeerden. Daarbij kwamen minimaal 65 mensen om het leven.

Omvangrijke krater in de Riouwstraat na het neerstorten van een V2, die neerkwam achter de huizen op 25 januari 1945. Verzameling HGA nr. 060458
Omvangrijke krater in de Riouwstraat na het neerstorten van een V2, die neerkwam achter de huizen op 25 januari 1945.
Verzameling R. van Vleuten.

Het trieste dieptepunt was de ramp in de Indigostraat (Heesterbuurt) op 1 januari 1945, waarbij 24 doden vielen. Andere drama's waren neergestorte raketten op de Van Vredenburchweg in Rijswijk, 27 oktober 1944 (13 doden) en op de Riouwstraat 25 januari 1945 (10 doden). Eén familie in de Indigostraat overleefde de ramp, maar daarmee was dan ook alles gezegd. Ze vluchten naar een huis in de Malakkastraat. Dat werd gedeeltelijk verwoest door de V2-inslag in de Riouwstraat. Toen kwamen ze terecht aan de Carel Reinierszkade in het Bezuidenhout. Op 3 maart, toen de bommen vielen, vluchten deze mensen ten einde raad de stad uit.

Hoe dramatisch de mislukte lanceringen ook waren, veel ernstiger waren de gevolgen van de desperate Britse tegenactie's. De vele V2's die Londen wél bereikten maakten daar duizenden slachtoffers. En er kwamen steeds meer raketten, met een climax in februari 1945, toen er meer dan zeventig V2's per week Engeland troffen. Er moest iets gebeuren. De enorme druk die werd uitgeoefend op de RAF leidde uiteindelijk tot de miskleun van 3 maart. Meer dan vijfhonderd Hagenaars vonden de dood, toen het Bezuidenhout werd gebombardeerd.

Uit het onderzoek van Borsboom komt ook een minder bekend aspect naar voren. In feite was 3 maart de climax van een langdurig luchtoffensief tegen Den Haag. In de tweede helft van februari voerde de RAF al 548 vluchten uit boven Den Haag, waarbij 108 ton bommen werd afgeworpen. Vanaf 17 februari was het Haagse Bos het hoofddoel, want daar stonden soms wagens met raketten. Op 21 en 22 februari kwam 42 ton bommen in het bos terecht. In deze lijn doorredenerend had de aanval van 3 maart de definitieve afrekening  moeten worden met de monsters in het bos. Maar helaas. Het richtpunt werd fout berekend, met het bekende desastreuze gevolg.

Jos Borsboom is, al deze drama's indachtig, bijzonder gelukkig met de gedenkplaat. Maar dat is niet genoeg, vindt hij. Er zou een detailstudie moeten komen naar het bombardement en een omvangrijke kroniek van Den Haag in de Tweede Wereldoorlog.

Geschreven door: Herman Rosenberg


UIT: DE HAAGSCHE COURANT 9 SEPTEMBER 2000

DUBBELFOCUS

Omcirkeld op deze spionagefoto de plekken in het Haagse Bos waar de Duitse V 2's lagen te wachten op lancering. Centraal op de foto is het Willem Witsenplein zichtbaar. Foto Archief RAF.
Omcirkeld op deze spionagefoto de plekken in het Haagse Bos waar de Duitse V 2's lagen te wachten op lancering. Centraal op de foto is het Willem Witsenplein zichtbaar.         Foto Archief RAF.


Op het eerste gezicht zijn het twee slordig op elkaar geplakte luchtfoto's van een matige kwaliteit. Maar alleen al het feit dat het hier gaat om een echte spionagefoto maakt een nadere bestudering volop de moeite waard. De opnamen van de Royal Airforce vallen rechtstreeks in verband te brengen met het bombardement op het Bezuidenhout, een fatale vergissing van diezelfde Britse luchtmacht in de vroege ochtend van 3 maart 1945.

Voor de militaire deskundigen moet er vlak daarvoor geen enkele twijfel hebben bestaan over het belang van de luchtfoto's. Daar is met een geoefend oog nauwkeurig  te zien waar de Duitse bezetter op dat moment de vrachtwagens met de nog te lanceren V2-raketten hadden staan. In het kaalgeslagen Haagse Bos zijn het de omcirkelde streepjes, min of meer parallel aan de Benoordenhoutseweg. Aan gene zijde van de weg is de nieuwbouwwijk Benoordenhout te zien.

Met een gerichte opdracht aan 55 bommenwerpers trachtte de RAF korte metten te makken met de raketten in het bos. Door een foutieve instructie  aan de piloten vielen de bommen echter op het Bezuidenhout aan de andere kant van het bos.

De door burgemeester Deetman onthulde plaquette bij de Schenkkade staat er op initiatief van Jos Borsboom. Diens ouders ontvluchtten het Bezuidenhout vlak voor 3 maart 1945. Foto J. Zorgman.  Verzameling HGA. Postbus 12600, 2500 DJ  Den Haag
De door burgemeester Deetman onthulde plaquette bij de Schenkkade staat er op initiatief van Jos Borsboom. Diens ouders ontvluchtten het Bezuidenhout vlak voor 3 maart 1945. Foto J. Zorgman. 


Ter herdenking van de vijfhonderd dodelijke slachtoffers kreeg -pas meer dan 45 jaar na dato- het 'monument van de menselijke vergissing' een plek bij het ministerie van sociale zaken aan de Schenkkade. Nu is daar een plaquette aan toegevoegd met informatie over de vernietigende werking van de vanuit Den Haag en omgeving gelanceerde luchtwapens. Gisteren precies 56 jaar geleden werd vanuit Wassenaar de eerste V2 op Londen afgevuurd. Er zouden meer dan duizend lanceringen volgen die ongeveer 2500 Britse burgers het leven kostten. Maar ook tientallen Hagenaars werden op verschillende plekken in de stad het slachtoffer van mislukte lanceringen.

De nieuwe gedenkplaat toont tevens een na de bevrijding gemaakte luchtfoto van het weggevaagde deel van het Bezuidenhout. De bijbehorende toelichting zorgt evenwel voor enige verwarring. Het net onthulde informatiebord vermeldt dat 'ongeveer dertigduizend' bewoners van het Bezuidenhout dakloos raakten. De in brons geslagen tekst op het bord bij het 'oude' monument van Marijke de Goey houdt het daarentegen op 'ruim tienduizend' daklozen.

Geschreven door Peter Paul Marijnen.


UIT: DAGBLAD VAN ALMERE/DE GOOI EN EEMLANDER
4 MEI 2001

"NU NOG EEN MUSEUM VOOR ALLES ROND DE V2"

Jos Borsboom met een foto van een V2. "Krap een uur na ons vertrek werd ons huis volledig in de as gelegd door een geallieerde bom". Bedoeling van dat bombardement op Den Haag was de V2-lanceerinstallaties van de Duitsers te vernietigen. Foto: Ton Kastermans
Jos Borsboom met een foto van een V2. "Krap een uur na ons vertrek werd ons huis volledig in de as gelegd door een geallieerde bom". Bedoeling van dat bombardement op Den Haag was de V2-lanceerinstallaties van de Duitsers te vernietigen. Foto: Ton Kastermans


ALMEERDER HOUDT HERINNERING AAN BOMBARDEMENT IN 1945 LEVEND.
Almere- Allesverwoestend vielen op 3 maart 1945 de geallieerde bommen omlaag op de Haagse woonwijk Bezuidenhout, dood en verderf zaaiend onder de burgerbevolking.De Duitse V2-raketten, waarop de bommen hadden moeten vallen, bleven echter allemaal gespaard; de bezetter had ze onder de bomen van het nabijgelegen Haagse Bos verstopt.523 lijken werden geteld na het bombardement  van de Britse luchtmacht. Met de vierhonderd vermisten erbij moeten er bijna duizend doden zijn gevallen in slechts enkele uren tijd.

De Almeerder Jos Borsboom werd een half jaar na dit bombardement geboren, in november 1945 in een reeds bevrijd Nederland. Van het bombardement wist hij weinig, totdat in 1995 zijn tien jaar oudere broer er iets over vertelde. Als moeder Borsboom op 3 maart 1945 niet had aangedrongen op het vertrek van de familie naar veiliger oorden, was de kleine Jos waarschijnlijk nooit ter wereld gekomen, zo kreeg hij te horen.

De belangstelling van Borsboom was direct gewekt en de Almeerse socioloog ging graven in de historie. Door gesprekken te voeren met overlevenden van het bombardement kwam hij er achter dat de geallieerden het op de V2-raketten in het Haagse Bos hadden gemunt. Een kapitale misser was het dan ook om alle bommen in de wijk naast dit bos te laten vallen. Enkele dagen na het bloedige bombardement, waarbij weinig van Bezuidenhout en de bewoners van de wijk overbleef, maakte de Britse luchtmacht schriftelijk zijn excuses aan de Haagse bevolking. 
In strooifolders, uitgeworpen door dezelfde vliegtuigen die eerder de bommen lieten vallen, werd de Hagenaars beloofd dat de schuldigen disciplinair zouden worden gestraft en dat het de Britten louter en alleen te doen was geweest om de 'onmenschelijke raketwapens' voorgoed het zwijgen op te leggen.

Borsbooms zoektocht in zijn eigen geschiedenis begon met een onderzoek naar de V2-raketten. Die zoektocht leidde hem naar het Harzgebergte in Duitsland, waar de Duitsers dwangarbeiders een complete berg hadden laten uithollen en waar diep onder de grond de dodelijke raketwapens werden gefabriceerd en geassembleerd.

In de berg was ook het concentratiekamp Dora gelegen, waar de dwangarbeiders weren gehuisvest. Dag en nacht werd er doorgewerkt. De dwangarbeiders zagen vrijwel nooit het daglicht en veel werkslaven waren na een week of zes zo uitgeput dat ze stierven. Borsboom heeft overlevenden van Dora opgespoord en hun verhalen aangehoord.

SNERPEND GELUID
Vanuit de berg werden veel raketten per trein naar Den Haag gebracht, waar geheime lanceerinrichtingen werden opgesteld in de bossen en de stad. De dichtbevolkte Haagse regio werd zo door de bezetters gebruikt; de geallieerden durfden toch niet midden in Den Haag te bombarderen, zo meenden de Duitsers.

Het illegale oorlogsblad Trouw schrijft in die tijd beeldend dat de opstijgende raketten de hele omgeving hel verlichtten. Het snerpende geluid waarmee ze opstegen, staat menig overlevende nog helder voor de geest. De gevaartes vlogen na hun lancering binnen vijf minuten met een noodgang van 4800 kilometer per uur naar de Britse hoofdstad om daar dood en verderf te zaaien.

Maar al te vaak ging het bij een lancering heel erg mis en stortten hele raketten of brokstukken op de Haagse woonwijken die door de Duitsers voor een flink deel waren ontruimd. Borsboom: "De mensen die daar woonden, moesten verhuizen naar andere delen van de stad. Per woning in Bezuidenhout zaten gemiddeld zo'n vijf tot zes mensen. Dus elke bom, elke neerkomende raket, leidde tot een bloedbad met veel doden en gewonden. Niet voor niets vonden de Hagenaars in de oorlog dat zij in een frontstad woonden."

Eind februari 1945 was het voortdurend raak; de Haagse bevolking leefde - midden in de hongerwinter- vaker in de schuilkelders dan daarbuiten. Op 2 maart constateerde moeder Borsboom dat de bommen gevaarlijk dichtbij begonnen te vallen. Het gezin Borsboom vertrok naar kennissen elders in de stad. "Krap een uur na ons vertrek werd ons huis volledig in de as gelegd door een geallieerde bom. Mijn broers en mijn zus zagen de bommen op onze wijk vallen vanaf het  dichtbij gelegen Schenk-viaduct."

Borsboom heeft de afgelopen zes jaar een enorme kennis opgedaan over het bombardement, de aanleiding ertoe en de geschiedenis van de V2-raketten. Sinds 1995 is hij voortdurend in de weer geweest om dit vergeten deel van de Haagse oorlogsgeschiedenis boven tafel te krijgen. Overlevenden van het bombardement lieten hem weten dat zij blij waren hun verhaal eens een keer te kunnen vertellen. Het luchtte hen op.

Borsboom besloot daarop een lobby te beginnen bij het Haagse gemeentebestuur om een monument voor de slachtoffers van het V2-rakettengeweld en het bombardement van de grond te krijgen. Het werd een informatiebord voor de gevallenen van het 
3 maart-bombardement. Burgemeester Deetman van Den Haag heeft dit bord samen met Jos Borsboom vorig jaar oktober, precies 56 jaar nadat de eerste V2-raket werd afgeschoten, onthuld in gezelschap van een aantal overlevenden en andere belangstellenden.

Het informatiebord staat in Bezuidenhout op het terrein van de ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, precies op de plek waar de bommen vielen.

In zijn niet aflatende inspanningen om de herinnering aan het V2-rakettengeweld levend te houden, heeft Borsboom onlangs subsidie losgepeuterd  om een website op internet op te richten over de V2's.

Het liefst ziet hij een museum verrijzen waar de hele dodelijke geschiedenis van de V2's in beeld wordt gebracht."Voordat ik hier aan begon, leefde deze hele zaak niet erg bij het bestuur van Den Haag. Maar toch is het gelukt om dit monument van de grond te krijgen. Nu zou het 't mooiste zijn om een museum op te richten waar alle zaken rondom de V2-raketten bij elkaar komen te staan.


Hans Ouwerkerk
Bij de onthulling van het informatiebord in Den Haag was ook een andere overlevende van het bombardement uitgenodigd, burgemeester Hans Ouwerkerk. De burgemeester had die dag geen tijd, maar stuurde Borsboom een brief waarin hij uit de doeken doet wat hij nog weet van de bommen, die vader Ouwerkerk van het leven beroofde en hemzelf reeds op driejarige leeftijd voor het leven verminkte. Borsboom is in het bezit van de lijsten van de doden en gewonden van het bombardement, die door de Haagse politie werden opgesteld. De namen van burgemeester Ouwerkerk en diens vader komen daarop voor.

Geschreven door: Bart Vuijk


 


V2platform

Vergelding

500 Doden Dora Plattegrond

Lanceerplaatsen

Inslagen Bombardement Krantenknipsels Reacties
Monument Borsboom Overlevenden Deetman

© Jos Borsboom