Overhandiging van de Engelse editie van het V2-boek aan de ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk, Sir Colin Budd KCMG op 15 augustus 2005


'V2-VERGELTUNG' FROM THE HAGUE AND ITS ENVIRONS

Deployment of the V2 rockets and the terrors for the city and her inhabitants

Op veler verzoek hebben wij in 2003 het boek over de V2-raketten in Den Haag e.o., geschreven door drs J.R. Verbeek, uitgebracht. Dat gebeurde tijdens de succesvolle tentoonstelling "'V2-Vergeltung' uit Den Haag e.o.". Ongeveer 3000 belangstellenden bezochten de tentoonstelling in museum De Korenschuur te Loosduinen. Sinds de verschijning van de Nederlandse editie van het boek in april 2003 zijn er ongeveer 350 exemplaren verkocht. Om aan de groeiende buitenlandse vraag te voldoen, brengen wij de Engelse vertaling op de markt. De ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk, Sir Colin Budd, is bereid gevonden om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Hij heeft onder meer van zijn betrokkenheid blijk gegeven door het bijwonen van de onthulling van de steen ter gelegenheid van de zestigjarige herdenking van de eerste raketlancering op 8 september 1944 te Wassenaar. Verder was hij aanwezig bij de opening van de V2-tentoonstelling en de herdenking van het bombardement van het Bezuidenhout van 3 maart 1945.

De rode draad in het boek is erkenning van hetgeen zich in Den Haag e.o. tijdens deze zogenaamde 'luchtoorlog' heeft afgespeeld. Niet alleen Den Haag, maar ook Antwerpen en Londen komen aan bod. Belangrijk is, dat het nageslacht deze geschiedenis leert kennen, niet als een geïsoleerde gebeurtenis gedurende zeven maanden uit de Tweede Wereldoorlog, maar als een integraal onderdeel van het leven in die tijd.

In Den Haag e.o. staan de inwoners onder grote psychische druk, omdat zij bang zijn om te sterven door de mislukte Duitse V2-lanceringen en de talloze Geallieerde bombardementen met Spitfires. Dit laatste als reactie op de verwoestingen van Londen door de V2-raketten. Op 2 maart 1945 wordt wel 23 maal luchtalarm gegeven. Iedereen luistert gespannen naar de raket: 'gaat de V2 door, of stort hij hier neer?' In feite gebruiken de Duitsers de inwoners van Den Haag als gijzelaars tegen de verwachte luchtacties van de geallieerden. Die bombardementen hebben weinig effect, omdat de V2-lanceerinstallaties verplaatst kunnen worden naar bijvoorbeeld 200 meter verderop. Het inzetten van zware bommenwerpers heeft daarom weinig zin. Toch zijn die in drie gevallen ingezet, waarvan de bekendste aanval plaats vond op 3 maart 1945. Het noodlottige resultaat hiervan is de dood en verderf zaaiende verwoesting van een deel van het Bezuidenhout. Diezelfde mensen hebben ook nog te lijden onder de hongerwinter, de razzia's en de energieschaarste.

Dit alles had in één klap voorkomen kunnen worden, als de operatie 'Market Garden' zou zijn geslaagd. Deze actie, die op 17 september 1944 van start ging, had als doel om zes essentiële bruggen op de Duitsers te veroveren. Op die manier zouden de Geallieerden een genadeloze dolkstoot hebben kunnen toebrengen aan de oorlogsmachine van het Derde Rijk. Dan zouden de V2-troepen van het achterland zijn afgesneden en zich hebben moeten terugtrekken naar Duitsland.

Verder komen de rol van het verzet, de productie van de V2-raketten in Dora, de technische gegevens van de raket, de V2-rakettechnologie na de oorlog, en de rol ín en na de oorlog van de Duitse rakettechnici aan de orde.

Almere, 7 augustus 2005.foto: serge ligtenberg

Zie ook

N.B. bij de kranten is verwarring onstaan over de auteur van het boek. De auteur is drs J.R. Verbeek.