Boek 'V2-Vergeltung uit Den Haag e.o.'


Uit de kontakten met het groot aantal bezoekers van de V2-tentoonstelling in museum "De Korenschuur" te Loosduinen is de gedachte ontstaan om op een meer diepgaande wijze op de materie van de V2-raketten in te gaan.

De inhoud van dit boek, geschreven door drs. J.R. van Beek, van circa 60 bladzijden staat los van de tentoonstelling. Op 12 april 2003 is het boek 'V2-Vergeltung' uit Den Haag e.o. overhandigd aan de voorzitter van het museum "De Korenschuur" te Loosduinen, mevrouw C. Hoekstra-Van Vuure.

Het boek is in te zien bij de bibliotheek van het Vredespaleis.

Er is ook een Engelse editie.


Inhoudsopgave van het boek