Herdenkingsbijeenkomst 4 mei 2003


De toenmalige Stichting V2platform hield op zondag 4 mei 2003 om 13.00 uur een bijeenkomst in het gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Anna van Hannoverstraat 4 (hoofdingang).

Jos Borsboom sprak over de inzet van het V2-wapen en de wijze, waarop inwoners van Den Haag dit hebben ervaren.
Jeroen van Zijderveld ging in op de Nederlanders, die in Dora en Laura - de productiekampen van de V2-raket - hebben gewerkt.

Deze bijeenkomst vond plaats ter gelegenheid van de indrukwekkende tentoonstelling 'V2-Vergeltung' uit Den Haag, die in museum "De Korenschuur" in Loosduinen werd gehouden. Er werden video's vertoond met unieke originele beelden over de lancering van de V2 en zijn verschrikkelijke gevolgen en over de concentratiekampgevangenen.

Na afloop van de bijeenkomst sloten wij aan bij de herdenking bij het Monument van de "Menselijke Vergissing" en het V2- Gedenkteken.