Boek 'V2-VERGELTUNG' UIT DEN HAAG e.o.


... terug naar inhoudsopgave ....

Voorwoord

Als kind speelde ik al in het begin van de jaren zestig met de V2-richttafel, die toen nog in een verloren hoekje van de dierentuin in Wassenaar stond. Een duidelijk spoor, achtergebleven van de V2-operaties in Wassenaar, toentertijd amper 15 jaar geleden! Zoals alle Hagenaars, die de oorlog bewust hebben meegemaakt, hadden ook mijn ouders onprettige herinneringen aan het ‘ultieme vergeldingswapen’, waarvan de nazaten op dat moment in de vorm van Apolloraketten aan de glorieuze verovering van de ruimte begonnen. Toch hoorde ik ook iets goeds van de V2: mijn vader keerde namelijk als gewezen dwangarbeider per trein terug uit het oosten van Duitsland, comfortabel gezeten in het staartstuk van een V2-raket, op weg naar de Verenigde Staten van Amerika.

De belangstelling van een kind ontwikkelde zich tot die van de professionele historicus. Ik ben de (inmiddels opgeheven) Stichting V2Platform erkentelijk voor de geboden mogelijkheid om dit boekje, conform haar doelstelling inzake het levend houden van de herinnering aan de V2-raketten, uit te geven.

In het bijzonder wil ik bedanken voor hun inhoudelijke bijdragen en steun bij de realisatie van deze uitgave:


Drs. J.R. Verbeek

Den Haag, 18 februari 2003

In de tweede druk zijn enkele correcties en aanvullingen aangebracht. De auteur dankt de personen, die hebben gewezen op enkele onjuistheden en die aanvullende informatie hebben verstrekt, waaronder Henk Koopman.

Naar de voetnoten
Terug naar inhoudsopgave

© tekst: drs J.R. Verbeek © titel: drs. J.R. Verbeek
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto-kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en uitgever. Alle vertalingsrechten, ook van de titel en afgeleiden daarvan, berusten bij de auteur.
Almere-Den Haag, 18 februari 2003