Boek 'V2-VERGELTUNG' UIT DEN HAAG e.o.


... terug naar inhoudsopgave ....

Voetnoten

1 Er werden in Nederland ook V2’s afgevuurd op Londen vanaf Walcheren en vanuit Hoek van Holland en op Antwerpen vanuit Dalfsen. Vanaf Duits grondgebied werden Antwerpen, Luik en andere steden in België en Frankrijk onder vuur genomen.

2 De Volkenbond werd in 1919 opgericht en was voorloper van de Verenigde Naties.

3 Sommige bronnen geven als datum zomer 1943.

4 Somer, J.M.: Man in oorlog. De dagboeken van majoor Dr. J.M. Somer, hoofd bureau inlichtingen te Londen 13 maart 1942-22 september 1943. Baarn, 1981.

5 Prof. Uytenbogaert (67) te Wassenaar overleden. Lichtte Engelsen in over Duitse V-bommen. In: Arnhems Dagblad, 8 december 1964.

6 Persbericht: Unieke oorlogsfoto’s van opstijgende V-2 raketten boven Den Haag. Studie en Documentatiecentrum voor Fotografie. Prentenkabinet van de Universiteit Leiden. 15 april 2002.

7 C. Ryan: Een brug te ver, 1974.

8 De fabrieken voor vloeibare zuurstof bevonden zich te Schiemebach in Thüringen en bij Puckheim in Oostenrijk; de alcohol werd vooral in Polen en Oost Pruisen vervaardigd van daar gekweekte aardappelen. Op het einde van de oorlog werd nog een fabriek voor vloeibare zuurstof aangelegd in een tunnel-complex bij Nordhausen.

9 Toen bekend onder de naam Bataafsche Import Maatschappij, BIM, ter onderscheid van de Bataafsche Petroleum Maatschappij, die vanuit Londen elders op de wereld haar productie-activiteiten ten behoeve van de Geallieerde oorlogsinspanning voortzette.

10 Van 23 oktober 1944 tot en met 27 oktober 1944 werd dit punt als lanceer-plaats gebruikt. In verband met de nabijgelegen commandopost van de Luftwaffe in het park Overvoorde werden de raketlanceringen hier gestaakt.

11 Der Chef des SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes Ch.Po./Ha. 2192/429 aan de Reichsführer der SS, Berlijn 30 April 1942. Geciteerd als bijlage V in: Catalogue of camps and prisons in Germany and German-occupied territories Sept. 1st 1939-May 8th 1945. Uitgave: International Tracing Service HQ. Arolsen, April 1950, Vol. II, p. 237 en 238.

12 Volgens opgave: Total strength and death cases of CC Mittelbau from 27.8.43 until 27.3.45. In: Catalogue of camps and prisons in Germany and German-occupied territories Sept. 1st 1939-May 8th 1945. Uitgave: International Tracing Service HQ. Arolsen, April 1950, Vol. II, p. 201.

13 Dr. G. Rickhey [directeur-generaal van de firma Mittelwerke] ging uit van een daling van het aantal manuren, dat benodigd was voor de bouw van de V2 van 17.000 voor het 100e exemplaar, tot 3500 vanaf het 1000e exemplaar; dit in verband met verdere rationalisering van het productieproces; de kostprijs per eenheid schatte hij op DM 56.000.

14 Kriegstärkenachweisung (Heer) Nr. 1752/1752a van 1 januari 1945, respectievelijk als Anlage zu I/21456/45g en I/917/45 gk.

15 Czech Homepage of the V-2 Rocket, 2003. URL: http://www.jirzy.webzdarma.cz/indexe.html

16 United States Strategic Bombing Survey: V-weapons report. In: Madej, W.V.: The war machine. German weapons and manpower, 1939-1945., p. 173.

17 Davis, B.: V-2 plant survivors publicize their story, Huntsville Times, 02/28/2000. Gepubliceerd op V2 Rocket.com-A4/V2 resource site: A4/V2 in the news. URL WWW.v2rocket.com/start/others/news.html, 2003.

18 Toftoy, H.N.: Man-made meteor. In: Mechanix Illustrated, Vol. XXXVI, No. 5, September 1946, p. 65.

19 Zie naast de onderstaande literatuurlijst ook het gedetailleerde artikel ‘Early Russian Ballistic Missiles’ van Mark Wade, onderdeel van de website www.astronautix.com

20 A. Klein: Peenemünder raketdeskundigen voor Rusland. In: Nieuwsbrief van de Ruimtevaart Filatelie Club Nederland, Jg. 1990, No. 2, 4.

21 Zie voor foto’s van diverse Russische voertuigen voor de V-2 S.J. Zaloga: V-2 Ballistic Missile. ISBN 1 84176 541 4, London, 2003.

4


Naar de voetnoten
Terug naar inhoudsopgave

© tekst: drs J.R. Verbeek © titel: drs. J.R. Verbeek
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto-kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en uitgever. Alle vertalingsrechten, ook van de titel en afgeleiden daarvan, berusten bij de auteur.
Almere-Den Haag, 18 februari 2003