Boek 'V2-VERGELTUNG' UIT DEN HAAG e.o.


... terug naar inhoudsopgave ....

De gevolgen van de V2 in Londen en Antwerpen

Een mysterieuze ontploffing op 8 september 1944 bleek de eerste V2-raket te zijn, die Londen trof. De Engelse censor trachtte op de vrijgegeven persfoto’s de enorme schade aan Staveley Road Chiswick voor het publiek verborgen te houden. Zo moest paniek worden voorkomen. Later werd de schade weer geheel hersteld. De laatste vanuit de Haagse regio afgevuurde V-2 raket viel op 27 maart 1945 op het dorp Orpington in het Graafschap Kent. In de Engelse schade-rapporten werden de V2-inslagen aangeduid met de term “Big Ben incident”.

Om de Geallieerden het gebruik van de havens van Antwerpen te ontzeggen vuurden de Duitsers in het najaar van 1944 een groot aantal V-2 raketten af op deze juist bevrijde stad. Antwerpen werd bijzonder zwaar getroffen: het Teniersplein werd binnen drie weken twee maal geraakt, waarbij 724 mensen omkwamen. Op 16 december 1944 werd de Rex Cinema geraakt, waarbij 566 mensen om het leven kwamen. Hoewel er bij de aanvallen slachtoffers vielen onder Geallieerd mili-tair personeel, werd het strategische doel -het blokkeren van de haven- niet bereikt. Daarvoor was de V-2 raket te weinig precies.

Literatuur

Jennes, R.: Antwerpen: 175 dagen blinde terreur van V-wapens. In: Spiegel Historiael, Jg. 12, No. 1, Januari 1977, p. 31-37.

Wakefield, K.: The Blitz then and now. Vol. 3.

Naar de voetnoten
Terug naar inhoudsopgave

© tekst: drs J.R. Verbeek © titel: drs. J.R. Verbeek
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto-kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en uitgever. Alle vertalingsrechten, ook van de titel en afgeleiden daarvan, berusten bij de auteur.
Almere-Den Haag, 18 februari 2003