Boek 'V2-VERGELTUNG' UIT DEN HAAG e.o.


... terug naar inhoudsopgave ....

Literatuur

Eyermann, K.-H.: Raketen, Schild und Schwert. Deutscher Militärverlag, Berlin, 1967.

Grszczyński, J.; Rybak, E.F.: Patriot kontra Scud. Rakietowy pojedynek w przestworzach. Warsaw, 1996.ISBN 83-86217-35-9.

Identification Handbook Soviet tactical rockets, missiles, and ancillary equipment (U). Headquarters United States Army, Europe. USAREUR Pam. No. 30-60-3, 1967.

Michels, J.: Peenemünde und seine Erben in Ost und West. Entwicklung und Weg deutscher Geheimwaffen. Bonn, 1997. ISBN 3-7637-5960-3.

Nederlanders als menselijk schild naar Irak. In: Metro, 23 januari 2003, p. 4.

Toftoy, H.N.: Man-made meteor. In: Mechanix Illustrated, Vol. XXXVI, No. 5, September 1946, p. 64, 65, 163.

Zaloga, S.J.: The Scud and other Russian Ballistic Missile Vehicles. Hong Kong, 2000. ISBN 962-361-675-9.

Zaloga, S.J.: V-2 Ballistic Missile 1942-1952. London, 2003. ISBN 1 84176 541 4.

Naar de voetnoten
Terug naar inhoudsopgave

© tekst: drs J.R. Verbeek © titel: drs. J.R. Verbeek
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto-kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en uitgever. Alle vertalingsrechten, ook van de titel en afgeleiden daarvan, berusten bij de auteur.
Almere-Den Haag, 18 februari 2003