Boek 'V2-VERGELTUNG' UIT DEN HAAG e.o.


... terug naar inhoudsopgave ....

Chronologie van de V2-inzet in West-Nederland

Op 3 september 1944 arriveerden de eerste eenheden van Batterie 485 in Den Haag en omstreken voor de uitvoering van het V2-offensief. Het 2e afvuurpeloton van deze batterij [Batterie 2./485] vuurde vanuit Wassenaar op 8 september de eerste V2’s af op Londen.

Op 10 september 1944 betrok het 1e afvuurpeloton van batterij 485 [Batterie 1./485] eveneens stellingen in Wassenaar. Batterij 485 vormde samen met de toen op Walcheren gestationeerde batterij 444 de Gruppe Nord. In verband met de operatie “Market Garden” trok batterij 485 zich op 18 september 1944 terug op Burgsteinfurt in Duitsland. Een dag later trok ook batterij 444 terug van Walcheren. Op 21 september keerden de afvuurpelotons 1 en 2 van batterij 485 terug naar de Haagse regio, waarbij tevens een nieuw lanceergebied in Hoek van Holland werd voorbereid. Op 3 oktober hervatte het 2e afvuurpeloton van batterij 485 de lanceringen van V2’s vanuit Ockenburg, ten zuidwesten van Den Haag. Het 1e afvuurpeloton was de dag ervoor weer vertrokken naar Burgsteinfurt, vanwaar eveneens V2’s werden gelanceerd op Luik; ook het 3e afvuurpeloton was hier gestationeerd.

Het 2e afvuurpeloton gebruikte op 7 oktober het aan Ockenburg grenzende terrein Bloemendaal voor de lanceringen. Op 21 oktober was het 3e Peloton van batterij 485 [Batterie 3./485] de troepen komen versterken. Het derde peloton van de batterij 444 is eerst op 15 november 1944 operationeel geworden. Op 28 januari 1945 keerde batterij 444 weer terug naar de lanceerposities bij Burgsteinfurt.

Op 1 februari 1945 kreeg Batterie 485 de benaming Artillerie Regiment 902. Eind januari 1945 werden lanceerpunten in het Statenkwartier in gebruik genomen: onder andere bij het Gemeentemuseum. Begin maart werd de lanceerplaats bij het Haagse Bos in gebruik genomen. Door de vaste ondergrond van de lanceerplaatsen in het Statenkwartier en het Haagse Bos vonden er relatief weinig mislukte lanceringen plaats. Op 28 maart 1945 trokken het 1e en 2e afvuurpeloton van Artillerie Regiment 902 zich terug naar Fallingbostel, ongeveer 35 kilometer ten noorden van Hannover, waar ze op 1 april arriveerden. Voortzetting van de V2-operaties was toen niet meer mogelijk als gevolg van de totale chaos, die op dat moment in Duitsland heerste.

verzetsbericht

Verzetsbericht met betrekking tot het vertrek van Batterie 444 naar Burgsteinfurt.

Naar de voetnoten
Terug naar inhoudsopgave

© tekst: drs J.R. Verbeek © titel: drs. J.R. Verbeek
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto-kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en uitgever. Alle vertalingsrechten, ook van de titel en afgeleiden daarvan, berusten bij de auteur.
Almere-Den Haag, 18 februari 2003