Bombardementen op Leiden, 10 en 11 december 1944


Op 10 en 11 december 1944 voerden de Engelsen bombardementen uit op de omgeving van het hoofdstation en het 'spoortje' aan de Herensingel, omdat daar V2's lagen opgeslagen. Die werden niet geraakt, maar de buurt liep enorme schade op. Vooral rond de Stationsweg was de ravage compleet. Het dodental liep op tot 54. Zo'n 1200 mensen raakten hun huis kwijt. (citaat uit "Verdediging en Verzet. Open Monumentendagen 2004")

Recente artikelen over de bombardementen op Leiden: